Dit is een verkleinde weergave
van 652 x 1000 pixels, maar
het gedownloade beeld bevat
wel 1210 x 1899 pixels!