© Beelden downloaden...

Browsers verknoeien de kleur van onze beelden. Ze zetten de kleuren zo zwaar aan dat tinten niet tot hun recht komen. Alles wordt te groen, te rood en te blauw – vooral bij goede beeldschermen! Een gedownload beeld kan meer laten zien.

Uit de Platengalerij zijn drie soorten beelden te downloaden:

1. een beeldje van 550 x 367 pixels dat aan de linkerkant opduikt als je klikt op een
    minibeeldje in de “ladder”
 
2. het detailbeeldje van 550 x 550 pixels dat aan de linkerkant opduikt als je klikt op
    “inzoomdetail” onder het minibeeldje in de “ladder”
 
3. een beeld van 1100 x 772 pixels dat in een eigen venster verschijnt als je klikt
    op ‘hier’ in de tekst “Klik hier voor een grotere versie”; die tekst staat telkens
    in de rand van het bij 1. genoemde beeldje

Elk overgenomen beeld mag vrij gebruikt worden voor allerlei niet-commerciële doeleinden. Wij waarderen het dan wel als de herkomst wordt vermeld – kortweg als ‘IWACC Oudendijk’.

Gedownload is zelfs het grootste beeld nog klein en “grof”. Maar wie beschikt over een beeldprogramma dat – anders dan veel browsers – goed omgaat met een ingebed kleurprofiel krijgt daarmee wel een wat betere indruk van de kleur. Adobe Photoshop Elements is zo’n programma. Het kleurprofiel van de websitebeelden
(8-bits sRGB) is weliswaar een stuk beperkter dan dat van de echte platen (16-bits Adobe RGB bij oudere platen en 16-bits ProPhoto bij jongere), maar het voordeel is dat de meeste beeldvertonende omgevingen het redelijk aankunnen. Bovendien past het beter binnen de beperkingen van de meeste beeldschermen. Bedenk wel dat die beeldschermen dan doorgaans niet “gekalibreerd” zijn, zodat het toch een beetje een loterij blijft.

Vrijwel iedereen zal wel weten hoe je de hier getoonde beelden voor eigen gebruik kunt downloaden. In de Internet Explorer bijvoorbeeld klik je dan met de rechter muisknop op zo’n beeld; daarna klik je in het opduikende menuutje met de linker muisknop op “Afbeelding opslaan als...” en ten slotte in het aangeboden “Afbeelding opslaan” venster op de “Opslaan” knop. Dit werkt bij alledrie genoemde soorten beelden.

Ten slotte een tip (ongetwijfeld overbodig voor de gevorderden). Als je een beeld wilt bewerken kun je het daarna beter niet weer opslaan in JPEG vorm (als een *.jpg bestand). Die methode gebruikt een beeldcompressie die niet vrij van verliezen is, zodat er beeldinformatie verloren gaat. Dit is bij de websitebeelden al één maal gebeurd, n.l. door ons. Iedere keer dat een JPEG bestand weer wordt opgeslagen gaat er meer verloren. Dit gebeurt niet bij opslaan in formaten zoals TIFF (*.tif) of PNG (*.png); het bestand valt dan natuurlijk wel groter uit, want er wordt niet gecomprimeerd. (In sommige programma's kun je 8-bits beelden als TIFF opslaan met LZW compressie, waarbij geen verlies optreedt.)

NB Bij het downloaden gaat geen beeldinformatie verloren. Het bestand wordt dan n.l. niet ingelezen en opnieuw gecomprimeerd, maar onveranderd gekopieerd.