Lochournians basking in the evening sun – behind them, the dino's skull of Cnap an t-Sear

Inwoners van Loch Hourn koesteren zich in de avond zon - op de
achtergrond de dinoschedel van Cnap an t-Sear

Klik hier voor een grotere versie