Smienten in de Beetskoog op een nevelige decembermiddag

Widgeon in the Beetskoog polder on a misty afternoon in December

Click here for a larger version