Zoom: Smienten in de Beetskoog op een nevelige decembermiddag