A poly poke filled with prawns and lobsters, freshly caught from Loch Hourn by Stephen - stalker at Barrisdale

Een plastic zak vol garnalen en kreeften, vers opgevist uit Loch Hourn door Stephen — jachtopziener op Barrisdale

Klik hier voor een grotere versie