Een onderbemalen slootje met een vluusje ijs in de Beschoot -- schaatsen is hier niks gedaan

A very thin sheet of ice in a drained canal -- no go for ice-skaters

Click here for a larger version