Zoom: Een onderbemalen slootje met een vluusje ijs in de Beschoot -- schaatsen is hier niks gedaan