Het scheve kerkje van Oudendijk op een zonnige zondagochtend in november

The leaning church of Oudendijk on a sunny sundaymorning in November

Click here for a larger version