Zoom: Op de IJsselmeerdijk bij Etersheim – rechts de buitendijks gelegen Oosterkoog