Allt Coire Mhicrail - aka the Skiary burn - from the bridge in the footpath to Barisdale

Allt Coire Mhicrail — ook wel Skiary burn genoemd — vanaf de brug in het voetpad naar Barisdale

Klik hier voor een grotere versie