De Beetskoog in de decembernevel, vanaf het land van Worp achter het oude gemaal

The Beetskoog polder in december mists, from the fields of Worp
behind the old pumping-station

Click here for a larger version