Zoom: De Beetskoog in de decembernevel, vanaf het land van Worp achter het oude gemaal