Dawn over Gleann Còsaidh, with Gairich behind Loch Quoich; from Allt Coire Slat Bheinn

Dawn over Gleann Còsaidh, with Gairich behind Loch Quoich;
from Allt Coire Slat Bheinn

Click here for a larger version