Oudendijk gezien over de sneeuw van de Beetskoog, met zieltogend molentje op de voorgrond

Oudendijk as seen over the snowy Beetskoog polder, with dying watermill in the foreground

Click here for a larger version