A lethal monster entangled in its own tentacles; lion’s mane jellyfish in Loch Hourn

Een levensgevaarlijk monster verstrikt in zijn eigen tentakels;
rode haarkwal in Loch Hourn

Klik hier voor een grotere versie