Riet in het licht van de ochtendzon in november, met Oudendijks kerkje erachter in tegenlicht

Reeds in the early morningsun of November with behind it Oudendijk's church against the light

Click here for a larger version