Aan de Zuiderzee; de nieuwe tempel van Scharwoude vanaf het water, met opwekkende vermaningen

On the Zuiderzee; the new temple of Scharwoude, with rousing admonitions

Click here for a larger version