Aan de Zuiderzee; de nieuwe tempel van Scharwoude vanaf het water, met opwekkende vermaningen