Met al die bomen op de kade wordt het nog een heel gedrang

With all those trees on the bank it gets rather crowded

Click here for a larger version

Location: Netherlands, Markermeer Oosterkoog