Het teruglopen via de Berezina was toch niet wat we ervan verwacht hadden