De Oosterkoog, buitendijks tegenover Etersheim bij Schardam, met links het IJsselmeer

The "Oosterkoog", reclaimed land outwith the dyke opposite Etersheim
near Schardam, with to the left the waters of the "IJsselmeer"

Click here for a larger version