Zoom: De Oosterkoog, buitendijks tegenover Etersheim bij Schardam, met links het IJsselmeer