Arme vis - overreden door een trekker onder de bloeiende populieren op de Noorddijk

Poor fish - overrun by a tractor under flowering poplars on the dike

Click here for a larger version