The Arnisdale ferry at its moorings on a tranquil early morning, with our wee ‘Erratic & Fierce’ tied to its side

De Arnisdale ferry aan zijn meerboei op een stille ochtend, met onze kleine
‘Erratic & Fierce’ langszij

Klik hier voor een grotere versie