After sunset — with a benevolent eye watching over Barrisdale Bay

Na zonsondergang - met een goedertieren oog dat over Barrisdale Bay waakt

Klik hier voor een grotere versie