Maken door stukmaken

Making by breaking

Click here for a larger version