Een tamelijk natte laagzit in de Beschoter Waterling; eenden zijn hier dus niet veilig

A rather moist shooting hide in the Beschoot polder; duck must fear for their lives here

Click here for a larger version