Tide going out: the semicircular bank between Barisdale landing point and Eilean Choinnich (Cemetery Island)

Uitgaand tij: de sikkelvormige bank tussen het Barrisdale landingspunt
en Eilean Choinnich (historisch kerkhofeilandje)

Klik hier voor een grotere versie