Skiary and Loch Hourn in gloomy weather; romantic refuge in an abandoned landscape

Skiary en Loch Hourn in somber weer; romantisch onderdak in een
verlaten landschap

Klik hier voor een grotere versie