Arme vis – gestorven tussen het opkomende riet in de ringsloot, langs de Beetskoogkade

Poor fish - died between the young reeds in the canal
along the Beetskoogkade

Click here for a larger version